Fasaden på huset som kommer att klara tidens test

En del fasadbeklädnader åldras inte bra. Fibercement kännetecknas emellertid av dess hållbarhet och motståndskraft mot tidens gång. Se hur det är möjligt.

Vädret och tidens gång är inte gynnsamma för fasadmaterialen. Sprickor uppträder, gips börjar dra av väggarna, tegelstenar tappar formen och spricker … Träbeklädnad blir grå (detta är ett naturfenomen) och deformeras ibland trots att vissa träslag är mycket hållbara och andra är föremål för värmebehandling.

Så hur håller du husets fasad perfekt i upp till 45 år? Svaret är fibercementskivor. Detta innovativa, stabila material ser ut som trä men har egenskaper som gör det möjligt att klara tidens test.

Fibercementskivor är väderbeständiga

Regn, frost, snö, vind, temperaturförändringar – fibercement är mycket hållbart, deformeras inte och tappar inte färg.

De är resistenta mot fukt och bakterier

Denna beklädnad är resistent mot fukt och bakterier. Brädorna kommer aldrig att attackeras av insekter eller skadedjur.

Fibercementskivor deformeras inte

Om du jämför olika fasadmaterial kommer du att märka att fibercementbeklädnad till skillnad från vissa inte deformeras eller sönderdelas.

Tavlor för fasaden utan underhållsbehov

Detta är en av de anledningarna till att du ska välja denna bräda. Efter att ha installerat dem på fasaden behöver du inte utföra några specialiserade underhållsprocedurer. Du behöver inte färgkonserveringsmedel eller andra rengöringskemikalier. Om du efter en tid bestämmer att husets fasad behöver rengöras, använd bara vatten, eventuellt med lite tvål.

Det bästa är att fibercementskivor kan hjälpa till att förbättra energieffektiviteten i ditt hem. Det räcker om de installeras i det ventilerade fasadsystemet och täcker isoleringen som tidigare installerats på husets väggar.

Kontakta oss för en fasadrenovering i Malmö!