Icke-brandfarliga fasadmaterial?

Ditt hem har en mycket viktig funktion: att skydda dig och din familj. Ditt hem måste också skydda dig från brand och konsekvenserna av brand. Detta bör komma ihåg vid designfasen och valet av byggmaterial. Ta reda på några av egenskaperna hos fasadmaterial som kan skydda ditt hem mot eld.

I Sverige, enligt statistiken från statens brandkår, är mänsklig aktivitet den vanligaste orsaken till bränder. Ett ögonblick av ouppmärksamhet kan hända vem som helst, och det kan leda till olycka. Vad vi kan göra är att se till att vår omgivning stöder oss så mycket som möjligt och hjälper till att skydda oss mot eventuella hot. När vi väljer material som ska användas på fasaden bör vi alltid vara uppmärksamma på att de är testade för brandsäkerhet och kvalificerade för lämpliga brandreaktionsklasser.

Brandklassificering

Grundligt testade produkter får specifika markeringar. Våra fibercementskivor har en hög brandmotståndsklass. Detta betyder att de inte är brandfarliga. I händelse av brand genererar de knappast rök och sprider inte eld. Detta gör våra fasadbrädor till ett pålitligt val för alla som vill ha ett säkert hem.

Det finns många material på marknaden som används i fasaden på en byggnad. Vi är alla medvetna om att trä brinner – de flesta av dess typer har brandmotståndsklass D. EPS har en brandmotståndsklass E, vilket innebär att det inte tål eld på länge. När du fattar ett beslut bör du noggrant studera produktens egenskaper för att välja ett material som inte bara kommer att behaga dig utan också ge dig en känsla av säkerhet.

Kontakta oss för en fasadrenovering i Malmö!