Kan en gammal träfasad renoveras?

Vissa, särskilt mindre hus, är ofta täckta med fasadbrädor. Detta material kräver förnyelse vart tredje till sjätte år. Underlåtenhet att göra det kan leda till att gamla brädor måste tas bort och ersättas med nya.

En gammal träfasad kan renoveras på flera sätt:

Om mögel eller svamp uppträder på trädelarna, ta bort det med en stel borste eller trasa. Nästa steg är att använda en formdämpare och impregnera träet med ett specialmedel.
Om det finns håligheter i träelementen, bör de fyllas. För att bibehålla fasadens estetiska utseende är det värt att matcha beredningens färg till brädans färg.

Om det finns missfärgningar på träelement, slipa ytan och använd åtgärder för att återställa materialet till sin ursprungliga färg.
Om det är nödvändigt att avmaska en träfasad är den mest effektiva metoden att injicera insektsmedel i de insektsgjorda hålen. Fyll sedan hålen och täck ytan med en insektsmedelimpregnering.
Om det blir nödvändigt att byta ut de gamla brädorna med nya är det värt att välja element av samma storlek så att de inte sticker ut från de andra. Det är bäst att impregnera brädorna före montering.

Det är värt att komma ihåg att fasaden på byggnaden är utställningen för hela huset. Både materialvalet och installationen av dem ska vara ordentligt genomtänkta och anpassas till anläggningens stil eller omgivningen. Vanligtvis, efter några till flera år, kräver fasaden uppfriskning eller allmän renovering. Det är inte ett resultat av felaktig vård utan ett långvarigt inflytande av negativa väderfaktorer.

Kontakta oss om du vill ha en professionell fasadrenovering i Malmö!