Varför är det värt att isolera byggnadens väggar från utsidan?

Isoleringen av husets ytterväggar är ett mycket viktigt ämne. Det kan hjälpa dig att sänka dina energiräkningar avsevärt samtidigt som din fasad får ett nytt utseende. Det är inte dess enda fördelar.

30% av hushållens energiförlust beror på dålig väggisolering. Om huset byggdes för flera dussin år sedan kan vi vara säkra på att det kräver termisk modernisering. Det kan också vara nödvändigt i yngre byggnader om ett för tunt isoleringsskikt har applicerats under arbetet. För vissa hus (t.ex. med en historisk fasad) är det inte möjligt att genomföra termisk modernisering utomhus och arbetena bör flyttas in i byggnaden. Då är det en mycket mer komplicerad process. I Malmö beslutar dock de flesta husägare att isolera sina väggar från utsidan.

Vad är byggnadens yttre isolering?

Extern isolering består i att placera en isolerande ”filt” på varje vägg eller på de som är mest utsatta för kyla och vind. Detta görs genom att applicera (eller fästa) isoleringsblock som vanligtvis består av polystyren eller mineralull. Isoleringen täcks sedan med det valda fasadmaterialet (gips, beklädnad, fibercementskivor på trä- eller aluminiumunderlag etc.).

Kostnaden för isolering beror på många faktorer, inklusive vald metod, material. Det är en investering som sparar pengar på lång sikt och ger dig många fördelar.

Fördelar med extern isolering:

Du behöver inte lämna ditt hem under projektet

Eftersom allt arbete utförs ute behöver du inte flytta för att renovera eller rengöra damm och smuts.

Husets yta minskar inte

Isoleringens tjockhet måste vara mellan 10 och 25 cm för att huset ska kunna isoleras ordentligt. Isolerande från utsidan minskar inte denna tjockhet husets inre utrymme.

Stärka och ändra fasadens utseende.

De pågående arbetena är ett utmärkt tillfälle att ändra utseendet på hela huset. Du kan välja en fasad som kommer att njuta av utseendet under många år och inte kommer att generera ytterligare bevarandearbete. Ceders fibercementplankor är till exempel lätta att underhålla, robusta och finns i många färger och ytbehandlingar. De kräver inga ytterligare behandlingar och är resistenta mot många faktorer, såsom svampar, mögel, UV-strålning.

Kontakta oss för en fasadrenovering i Malmö!