Varför behöver den gamla fasaden bytas ut?

De vanligaste orsakerna till att en fasad kan behöva bytas ut är avskalning av gips, fukt på väggarna och alger och svampar på det gamla fasadskiktet.

Skalande gips

Ofta är den första indikationen på att fasaden måste bytas ut att gipset faller av. Sedan bör det gamla lagret av gips tas bort, underlaget ska rengöras, grundas och fasaden bör målas igen. Innan vi börjar arbeta är det dock nödvändigt att bedöma hela väggens tillstånd. Om det finns sprickor på ytan kan det innebära att väggens stabilitet har äventyrats. I sådana fall kan det visa sig att en dyr renovering av hela hemmet är nödvändig.

Fukt

Fasaden kräver också byte när den blir våt. Detta kan bero på skadad blinkning, läckande takrännor eller nedrör. Ibland räcker det med att ta bort felet och torka och renovera väggen.

Vissa skador kräver professionell reparation innan fasaden byts ut. Särskilt när det finns skador på isolering av grundväggarna, fukt kommer från källaren, väggen fryser eller vattensystemen i interiören har misslyckats.

Alger och mögel

Alger och mögel kan också förekomma på fasaden. Tunnskiktsplåster utan kalk riskerar detta fenomen. De verkar vanligtvis lågt över marken, på norra väggen och på ställen för vattendrag under taklisterna och blixtarna. I ett sådant fall är det värt att överväga att använda ett gips med ökat motstånd.

Behöver du en fasadrenovering i Malmö? Kontakta oss!